Døde duer

 

Kontaktperson

 

Generel information

LPETERSEN

Lene Petersen

 

"Døde duer" er et lotteri man kan deltage i ved at købe et nummereret lod. De penge spillerne køber lodder for går i en samlet pulje, hvoraf 80% udloddes som præmier á 250 kr. Den resterende del går som tilskud til Idrætsklubben.

Vi har undersøgt historien bag "Døde duer" på Brüel & Kjær ved at spørge de ældste medarbejdere og Seniorklubben, men uden at finde svaret. Vi prøvede Google, og her var der gevinst. "Døde duer" er et gammelt Bodega-lotteri, hvor vi gætter på at lotteriet en gang i 60'erne er blevet importeret fra Nærum Bodega, som tidligere lå på Nærum Hovedgade.

Trækningen foretages hver anden måned af Lene Petersen, som annoncerer vinderne på Intranettet. Lodderne, der koster 21,60 kr per måned, købes hos Lene og betales via løntræk, hvor det figurerer som "Idrætsklubben, passiv".

Regnskabet fremgår af Idrætsklubbens årsregnskab og er et værdifuldt tilskud til Idrætsklubbens aktiviteter. Hvis du har lyst til at støtte idrætsklubben opfordres du hermed til at købe et par "Døde duer".

Tilmelding via mail til Lene Petersen